พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19090' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2256,1520,21737,10007,1452,493,9157,12490,4981,2709,10049,22076,8406,5677,6603,5790,2611,4832 Array ( [0] => 2256 [1] => 1520 [2] => 21737 [3] => 10007 [4] => 1452 [5] => 493 [6] => 9157 [7] => 12490 [8] => 4981 [9] => 2709 [10] => 10049 [11] => 22076 [12] => 8406 [13] => 5677 [14] => 6603 [15] => 5790 [16] => 2611 [17] => 4832 )