พรีออเดอร์

.

400 BAHT
450 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'19090' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6645,21295,6959,19234,10041,20921,507,5257,4222,10979,4202,16084,2823,3199,18597,14641,14345,23300 Array ( [0] => 6645 [1] => 21295 [2] => 6959 [3] => 19234 [4] => 10041 [5] => 20921 [6] => 507 [7] => 5257 [8] => 4222 [9] => 10979 [10] => 4202 [11] => 16084 [12] => 2823 [13] => 3199 [14] => 18597 [15] => 14641 [16] => 14345 [17] => 23300 )