สินค้าเหลือน้อย

1,250 BAHT
add to cart

Limited edition comes with music video and making-of on DVD.

q select pid from dex_product where pid<>'19082' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21800,20785,8853,6730,8286,10712,19671,20932,8936,1451,8558,5409,8289,3146,10043,478,20547,6614 Array ( [0] => 21800 [1] => 20785 [2] => 8853 [3] => 6730 [4] => 8286 [5] => 10712 [6] => 19671 [7] => 20932 [8] => 8936 [9] => 1451 [10] => 8558 [11] => 5409 [12] => 8289 [13] => 3146 [14] => 10043 [15] => 478 [16] => 20547 [17] => 6614 )