พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Senran Kagura SHINOVI MASTER - Tokyo Yoma Hen -" main intro theme.

q select pid from dex_product where pid<>'19064' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6505,6276,24740,19397,20105,23510,2810,21688,9783,14547,13104,23111,2735,5704,6189,24435,7220,21801 Array ( [0] => 6505 [1] => 6276 [2] => 24740 [3] => 19397 [4] => 20105 [5] => 23510 [6] => 2810 [7] => 21688 [8] => 9783 [9] => 14547 [10] => 13104 [11] => 23111 [12] => 2735 [13] => 5704 [14] => 6189 [15] => 24435 [16] => 7220 [17] => 21801 )