พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

TV anime "Senran Kagura SHINOVI MASTER - Tokyo Yoma Hen -" main intro theme.

q select pid from dex_product where pid<>'19064' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5501,6065,2708,10454,5645,9145,14531,2857,18555,9245,10759,7810,19752,1407,4700,4975,13775,5635 Array ( [0] => 5501 [1] => 6065 [2] => 2708 [3] => 10454 [4] => 5645 [5] => 9145 [6] => 14531 [7] => 2857 [8] => 18555 [9] => 9245 [10] => 10759 [11] => 7810 [12] => 19752 [13] => 1407 [14] => 4700 [15] => 4975 [16] => 13775 [17] => 5635 )