มีสินค้า

3,250 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19002' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19001,23992,22392,21224,22776,22394,18996,18993,22864,23993,22777,22072,22391,23996,23991,22216,22393,19000 Array ( [0] => 19001 [1] => 23992 [2] => 22392 [3] => 21224 [4] => 22776 [5] => 22394 [6] => 18996 [7] => 18993 [8] => 22864 [9] => 23993 [10] => 22777 [11] => 22072 [12] => 22391 [13] => 23996 [14] => 23991 [15] => 22216 [16] => 22393 [17] => 19000 )