มีสินค้า

3,250 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19002' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18993,21224,22393,23990,19000,23996,22216,22072,22777,18994,22864,23991,18998,23994,22776,22391,23992,18996 Array ( [0] => 18993 [1] => 21224 [2] => 22393 [3] => 23990 [4] => 19000 [5] => 23996 [6] => 22216 [7] => 22072 [8] => 22777 [9] => 18994 [10] => 22864 [11] => 23991 [12] => 18998 [13] => 23994 [14] => 22776 [15] => 22391 [16] => 23992 [17] => 18996 )