มีสินค้า

3,250 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19002' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22777,18993,23995,23994,21224,22391,18996,23996,23991,23990,19000,23989,18998,22776,19001,22216,23992,22072 Array ( [0] => 22777 [1] => 18993 [2] => 23995 [3] => 23994 [4] => 21224 [5] => 22391 [6] => 18996 [7] => 23996 [8] => 23991 [9] => 23990 [10] => 19000 [11] => 23989 [12] => 18998 [13] => 22776 [14] => 19001 [15] => 22216 [16] => 23992 [17] => 22072 )