มีสินค้า

3,250 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19002' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21224,19000,23990,22776,22864,22394,23995,23993,22393,18994,19001,22391,23996,23994,18993,22392,22072,18996 Array ( [0] => 21224 [1] => 19000 [2] => 23990 [3] => 22776 [4] => 22864 [5] => 22394 [6] => 23995 [7] => 23993 [8] => 22393 [9] => 18994 [10] => 19001 [11] => 22391 [12] => 23996 [13] => 23994 [14] => 18993 [15] => 22392 [16] => 22072 [17] => 18996 )