มีสินค้า

3,250 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19002' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23994,19000,22864,23992,18994,18998,21224,23990,22072,22392,22776,23995,22393,23996,23989,22391,22394,19001 Array ( [0] => 23994 [1] => 19000 [2] => 22864 [3] => 23992 [4] => 18994 [5] => 18998 [6] => 21224 [7] => 23990 [8] => 22072 [9] => 22392 [10] => 22776 [11] => 23995 [12] => 22393 [13] => 23996 [14] => 23989 [15] => 22391 [16] => 22394 [17] => 19001 )