มีสินค้า

3,250 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19002' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23995,23996,22776,18994,22392,18993,18998,23992,22864,23993,19000,22391,22393,23991,23994,22072,22394,18996 Array ( [0] => 23995 [1] => 23996 [2] => 22776 [3] => 18994 [4] => 22392 [5] => 18993 [6] => 18998 [7] => 23992 [8] => 22864 [9] => 23993 [10] => 19000 [11] => 22391 [12] => 22393 [13] => 23991 [14] => 23994 [15] => 22072 [16] => 22394 [17] => 18996 )