มีสินค้า

3,250 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19002' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21224,23994,22072,22864,18998,22393,22391,23996,18994,23990,22394,19001,23989,23991,23993,22776,22392,19000 Array ( [0] => 21224 [1] => 23994 [2] => 22072 [3] => 22864 [4] => 18998 [5] => 22393 [6] => 22391 [7] => 23996 [8] => 18994 [9] => 23990 [10] => 22394 [11] => 19001 [12] => 23989 [13] => 23991 [14] => 23993 [15] => 22776 [16] => 22392 [17] => 19000 )