มีสินค้า

3,250 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19002' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18994,19000,18998,22864,19001,23993,18993,23989,23992,23990,21224,18996,22393,22391,22776,23996,22072,23995 Array ( [0] => 18994 [1] => 19000 [2] => 18998 [3] => 22864 [4] => 19001 [5] => 23993 [6] => 18993 [7] => 23989 [8] => 23992 [9] => 23990 [10] => 21224 [11] => 18996 [12] => 22393 [13] => 22391 [14] => 22776 [15] => 23996 [16] => 22072 [17] => 23995 )