มีสินค้า

3,250 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19002' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22394,23991,19000,23994,18993,22393,23995,18994,23990,23992,21224,23993,22391,18998,22216,22776,23996,19001 Array ( [0] => 22394 [1] => 23991 [2] => 19000 [3] => 23994 [4] => 18993 [5] => 22393 [6] => 23995 [7] => 18994 [8] => 23990 [9] => 23992 [10] => 21224 [11] => 23993 [12] => 22391 [13] => 18998 [14] => 22216 [15] => 22776 [16] => 23996 [17] => 19001 )