มีสินค้า

3,250 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19002' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23990,22072,23993,21224,18998,18996,22393,22392,23996,23991,18994,22391,22394,23995,19000,23992,22776,22777 Array ( [0] => 23990 [1] => 22072 [2] => 23993 [3] => 21224 [4] => 18998 [5] => 18996 [6] => 22393 [7] => 22392 [8] => 23996 [9] => 23991 [10] => 18994 [11] => 22391 [12] => 22394 [13] => 23995 [14] => 19000 [15] => 23992 [16] => 22776 [17] => 22777 )