สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19001' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19000,22216,22072,18993,21224,22864,18998,22391,22393,18994,23990,23993,22776,23989,18996,22392,22394,23992 Array ( [0] => 19000 [1] => 22216 [2] => 22072 [3] => 18993 [4] => 21224 [5] => 22864 [6] => 18998 [7] => 22391 [8] => 22393 [9] => 18994 [10] => 23990 [11] => 23993 [12] => 22776 [13] => 23989 [14] => 18996 [15] => 22392 [16] => 22394 [17] => 23992 )