สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19001' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22776,22394,18993,23990,19000,22391,22393,23992,18998,23995,23993,23991,22864,21224,22216,18994,22072,22777 Array ( [0] => 22776 [1] => 22394 [2] => 18993 [3] => 23990 [4] => 19000 [5] => 22391 [6] => 22393 [7] => 23992 [8] => 18998 [9] => 23995 [10] => 23993 [11] => 23991 [12] => 22864 [13] => 21224 [14] => 22216 [15] => 18994 [16] => 22072 [17] => 22777 )