สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'19000' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18996,23989,23991,18994,22864,18993,23992,23993,22393,22777,23990,23996,22072,18998,21224,22391,22392,22776 Array ( [0] => 18996 [1] => 23989 [2] => 23991 [3] => 18994 [4] => 22864 [5] => 18993 [6] => 23992 [7] => 23993 [8] => 22393 [9] => 22777 [10] => 23990 [11] => 23996 [12] => 22072 [13] => 18998 [14] => 21224 [15] => 22391 [16] => 22392 [17] => 22776 )