สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18998' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18994,22394,23989,19001,22391,21224,22393,18996,22216,18993,23994,23993,23996,23990,19002,23995,22072,22776 Array ( [0] => 18994 [1] => 22394 [2] => 23989 [3] => 19001 [4] => 22391 [5] => 21224 [6] => 22393 [7] => 18996 [8] => 22216 [9] => 18993 [10] => 23994 [11] => 23993 [12] => 23996 [13] => 23990 [14] => 19002 [15] => 23995 [16] => 22072 [17] => 22776 )