สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18994,22393,22072,22777,18993,23996,22864,23992,22216,23995,22394,23991,19001,23993,18998,23994,22391,19000 Array ( [0] => 18994 [1] => 22393 [2] => 22072 [3] => 22777 [4] => 18993 [5] => 23996 [6] => 22864 [7] => 23992 [8] => 22216 [9] => 23995 [10] => 22394 [11] => 23991 [12] => 19001 [13] => 23993 [14] => 18998 [15] => 23994 [16] => 22391 [17] => 19000 )