สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22394,23990,21224,22392,23991,22072,22776,23992,23995,23994,19000,22393,22391,19002,23996,23989,18998,18994 Array ( [0] => 22394 [1] => 23990 [2] => 21224 [3] => 22392 [4] => 23991 [5] => 22072 [6] => 22776 [7] => 23992 [8] => 23995 [9] => 23994 [10] => 19000 [11] => 22393 [12] => 22391 [13] => 19002 [14] => 23996 [15] => 23989 [16] => 18998 [17] => 18994 )