สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23993,21224,23995,19002,23996,19001,22864,18993,23994,23989,22776,22394,22216,23992,22392,23990,22393,18994 Array ( [0] => 23993 [1] => 21224 [2] => 23995 [3] => 19002 [4] => 23996 [5] => 19001 [6] => 22864 [7] => 18993 [8] => 23994 [9] => 23989 [10] => 22776 [11] => 22394 [12] => 22216 [13] => 23992 [14] => 22392 [15] => 23990 [16] => 22393 [17] => 18994 )