สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22394,19000,18998,18994,19001,22391,23989,23993,22777,22216,23996,23991,19002,22776,22392,22072,21224,23994 Array ( [0] => 22394 [1] => 19000 [2] => 18998 [3] => 18994 [4] => 19001 [5] => 22391 [6] => 23989 [7] => 23993 [8] => 22777 [9] => 22216 [10] => 23996 [11] => 23991 [12] => 19002 [13] => 22776 [14] => 22392 [15] => 22072 [16] => 21224 [17] => 23994 )