สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18993,19002,22392,22777,21224,22393,22864,23996,22216,23991,23990,22072,22391,19001,22776,18994,23989,18998 Array ( [0] => 18993 [1] => 19002 [2] => 22392 [3] => 22777 [4] => 21224 [5] => 22393 [6] => 22864 [7] => 23996 [8] => 22216 [9] => 23991 [10] => 23990 [11] => 22072 [12] => 22391 [13] => 19001 [14] => 22776 [15] => 18994 [16] => 23989 [17] => 18998 )