สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22072,23995,22393,23994,19002,18998,18993,22777,23990,21224,22392,19000,23989,22216,23993,22394,23996,23991 Array ( [0] => 22072 [1] => 23995 [2] => 22393 [3] => 23994 [4] => 19002 [5] => 18998 [6] => 18993 [7] => 22777 [8] => 23990 [9] => 21224 [10] => 22392 [11] => 19000 [12] => 23989 [13] => 22216 [14] => 23993 [15] => 22394 [16] => 23996 [17] => 23991 )