สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22392,18998,23993,22393,22072,19002,22864,23989,18994,19001,18993,22394,23990,23991,23995,22776,22777,19000 Array ( [0] => 22392 [1] => 18998 [2] => 23993 [3] => 22393 [4] => 22072 [5] => 19002 [6] => 22864 [7] => 23989 [8] => 18994 [9] => 19001 [10] => 18993 [11] => 22394 [12] => 23990 [13] => 23991 [14] => 23995 [15] => 22776 [16] => 22777 [17] => 19000 )