สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22393,23996,18994,22864,18993,23992,22392,23994,22216,23989,19002,19001,23993,23995,22394,19000,22072,22777 Array ( [0] => 22393 [1] => 23996 [2] => 18994 [3] => 22864 [4] => 18993 [5] => 23992 [6] => 22392 [7] => 23994 [8] => 22216 [9] => 23989 [10] => 19002 [11] => 19001 [12] => 23993 [13] => 23995 [14] => 22394 [15] => 19000 [16] => 22072 [17] => 22777 )