สินค้าเหลือน้อย

2,700 BAHT
3250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18996' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23992,23994,23989,22776,18994,18993,19002,18998,21224,22392,19000,22394,23996,22393,23993,22216,22391,23991 Array ( [0] => 23992 [1] => 23994 [2] => 23989 [3] => 22776 [4] => 18994 [5] => 18993 [6] => 19002 [7] => 18998 [8] => 21224 [9] => 22392 [10] => 19000 [11] => 22394 [12] => 23996 [13] => 22393 [14] => 23993 [15] => 22216 [16] => 22391 [17] => 23991 )