สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18994' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18993,19002,23994,22216,22391,22072,22392,23989,23992,19001,21224,18998,18996,23993,23995,22776,22393,23990 Array ( [0] => 18993 [1] => 19002 [2] => 23994 [3] => 22216 [4] => 22391 [5] => 22072 [6] => 22392 [7] => 23989 [8] => 23992 [9] => 19001 [10] => 21224 [11] => 18998 [12] => 18996 [13] => 23993 [14] => 23995 [15] => 22776 [16] => 22393 [17] => 23990 )