สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18994' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22776,23991,19002,22072,18996,18993,23989,23992,22777,22216,22391,21224,18998,23995,23993,19001,23990,19000 Array ( [0] => 22776 [1] => 23991 [2] => 19002 [3] => 22072 [4] => 18996 [5] => 18993 [6] => 23989 [7] => 23992 [8] => 22777 [9] => 22216 [10] => 22391 [11] => 21224 [12] => 18998 [13] => 23995 [14] => 23993 [15] => 19001 [16] => 23990 [17] => 19000 )