สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18993' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19000,18996,21224,18994,19002,19001,18998 Array ( [0] => 19000 [1] => 18996 [2] => 21224 [3] => 18994 [4] => 19002 [5] => 19001 [6] => 18998 )