สินค้าเหลือน้อย

1,405 BAHT
2250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18993' and ( pcharacter='574' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22216,22072,18996,22392,21224,22391,18998,22394,19000,19002,19001,22393,18994 Array ( [0] => 22216 [1] => 22072 [2] => 18996 [3] => 22392 [4] => 21224 [5] => 22391 [6] => 18998 [7] => 22394 [8] => 19000 [9] => 19002 [10] => 19001 [11] => 22393 [12] => 18994 )