สินค้าหมด

1,000 BAHT
1250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18987' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15152,22314,15151,13620,15153,15150,15154,11980,18364 Array ( [0] => 15152 [1] => 22314 [2] => 15151 [3] => 13620 [4] => 15153 [5] => 15150 [6] => 15154 [7] => 11980 [8] => 18364 )