สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
1250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18987' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15152,13620,18029,18364,15150,15154,11980,22314,15151,15153 Array ( [0] => 15152 [1] => 13620 [2] => 18029 [3] => 18364 [4] => 15150 [5] => 15154 [6] => 11980 [7] => 22314 [8] => 15151 [9] => 15153 )