สินค้าหมด

1,000 BAHT
1250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18987' and ( pcharacter='427' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15151,15150,22314,15152,13620,11980,15153,15154,18364 Array ( [0] => 15151 [1] => 15150 [2] => 22314 [3] => 15152 [4] => 13620 [5] => 11980 [6] => 15153 [7] => 15154 [8] => 18364 )