สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
750 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'18986' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4778,1123,10014,5085,1132,1630,6163,9852,9518,10719,1117,22226,3060,1120,22557,17388,9070,1128 Array ( [0] => 4778 [1] => 1123 [2] => 10014 [3] => 5085 [4] => 1132 [5] => 1630 [6] => 6163 [7] => 9852 [8] => 9518 [9] => 10719 [10] => 1117 [11] => 22226 [12] => 3060 [13] => 1120 [14] => 22557 [15] => 17388 [16] => 9070 [17] => 1128 )