สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
1000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18984' and ( pcharacter='250' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11384,17680,17092,18913,23167,20628,17093,17681 Array ( [0] => 11384 [1] => 17680 [2] => 17092 [3] => 18913 [4] => 23167 [5] => 20628 [6] => 17093 [7] => 17681 )