สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18983' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17517,19287,15586,17519,18687,11051,16063,11066,11052,11061,17520,20899,11064,16062,23590,23589,13141,11056 Array ( [0] => 17517 [1] => 19287 [2] => 15586 [3] => 17519 [4] => 18687 [5] => 11051 [6] => 16063 [7] => 11066 [8] => 11052 [9] => 11061 [10] => 17520 [11] => 20899 [12] => 11064 [13] => 16062 [14] => 23590 [15] => 23589 [16] => 13141 [17] => 11056 )