สินค้าเหลือน้อย

1,690 BAHT
2190 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18919' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4400,12432,12436,21848,2214,14086,6995,9109,21856,10421,12814,22305,10372,10002,11006,2198,16012,10649 Array ( [0] => 4400 [1] => 12432 [2] => 12436 [3] => 21848 [4] => 2214 [5] => 14086 [6] => 6995 [7] => 9109 [8] => 21856 [9] => 10421 [10] => 12814 [11] => 22305 [12] => 10372 [13] => 10002 [14] => 11006 [15] => 2198 [16] => 16012 [17] => 10649 )