มีสินค้า

990 BAHT
1300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18916' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17150,22572,5395,13092,20030,13945,16217,2208,5110,19406,9398,13941,7,13903,20579,122,14682,17503 Array ( [0] => 17150 [1] => 22572 [2] => 5395 [3] => 13092 [4] => 20030 [5] => 13945 [6] => 16217 [7] => 2208 [8] => 5110 [9] => 19406 [10] => 9398 [11] => 13941 [12] => 7 [13] => 13903 [14] => 20579 [15] => 122 [16] => 14682 [17] => 17503 )