มีสินค้า

990 BAHT
1300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18916' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20397,18290,1834,19676,16219,22698,22786,20981,16194,8043,6165,8031,13970,2898,6394,4406,2213,14504 Array ( [0] => 20397 [1] => 18290 [2] => 1834 [3] => 19676 [4] => 16219 [5] => 22698 [6] => 22786 [7] => 20981 [8] => 16194 [9] => 8043 [10] => 6165 [11] => 8031 [12] => 13970 [13] => 2898 [14] => 6394 [15] => 4406 [16] => 2213 [17] => 14504 )