มีสินค้า

990 BAHT
1300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18916' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20,23533,71,21292,22317,2258,22677,1778,13890,23005,20035,13935,11727,22625,21157,18902,1790,9610 Array ( [0] => 20 [1] => 23533 [2] => 71 [3] => 21292 [4] => 22317 [5] => 2258 [6] => 22677 [7] => 1778 [8] => 13890 [9] => 23005 [10] => 20035 [11] => 13935 [12] => 11727 [13] => 22625 [14] => 21157 [15] => 18902 [16] => 1790 [17] => 9610 )