มีสินค้า

990 BAHT
1300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18916' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19635,18907,22487,18583,13888,14625,7854,23,19477,14084,4874,20034,17508,9326,8033,22671,16204,21775 Array ( [0] => 19635 [1] => 18907 [2] => 22487 [3] => 18583 [4] => 13888 [5] => 14625 [6] => 7854 [7] => 23 [8] => 19477 [9] => 14084 [10] => 4874 [11] => 20034 [12] => 17508 [13] => 9326 [14] => 8033 [15] => 22671 [16] => 16204 [17] => 21775 )