สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1788,5195,18166,10055,10032,8871,5118,10865,18315,22677,12814,13958,14897,8992,21,22263,23670,4416 Array ( [0] => 1788 [1] => 5195 [2] => 18166 [3] => 10055 [4] => 10032 [5] => 8871 [6] => 5118 [7] => 10865 [8] => 18315 [9] => 22677 [10] => 12814 [11] => 13958 [12] => 14897 [13] => 8992 [14] => 21 [15] => 22263 [16] => 23670 [17] => 4416 )