สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13958,17513,70,13865,10350,22307,8041,22359,12502,122,16187,14622,20030,17521,20576,21726,13549,12430 Array ( [0] => 13958 [1] => 17513 [2] => 70 [3] => 13865 [4] => 10350 [5] => 22307 [6] => 8041 [7] => 22359 [8] => 12502 [9] => 122 [10] => 16187 [11] => 14622 [12] => 20030 [13] => 17521 [14] => 20576 [15] => 21726 [16] => 13549 [17] => 12430 )