สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20340,2224,2206,12503,24499,22677,16188,1800,22696,16216,21626,5940,6996,1788,21730,19,2210,8035 Array ( [0] => 20340 [1] => 2224 [2] => 2206 [3] => 12503 [4] => 24499 [5] => 22677 [6] => 16188 [7] => 1800 [8] => 22696 [9] => 16216 [10] => 21626 [11] => 5940 [12] => 6996 [13] => 1788 [14] => 21730 [15] => 19 [16] => 2210 [17] => 8035 )