สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6,23731,20,20576,14515,4416,8043,12435,24363,23733,18766,19817,16217,18,11107,13852,18285,18309 Array ( [0] => 6 [1] => 23731 [2] => 20 [3] => 20576 [4] => 14515 [5] => 4416 [6] => 8043 [7] => 12435 [8] => 24363 [9] => 23733 [10] => 18766 [11] => 19817 [12] => 16217 [13] => 18 [14] => 11107 [15] => 13852 [16] => 18285 [17] => 18309 )