สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17857,5114,16188,1850,18821,543,18704,14701,8026,4123,10600,22684,5118,18285,1792,9645,10614,22902 Array ( [0] => 17857 [1] => 5114 [2] => 16188 [3] => 1850 [4] => 18821 [5] => 543 [6] => 18704 [7] => 14701 [8] => 8026 [9] => 4123 [10] => 10600 [11] => 22684 [12] => 5118 [13] => 18285 [14] => 1792 [15] => 9645 [16] => 10614 [17] => 22902 )