สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14166,16323,333,22689,8462,13848,22273,16973,13887,19813,13883,18853,14504,13873,18715,5008,24234,14087 Array ( [0] => 14166 [1] => 16323 [2] => 333 [3] => 22689 [4] => 8462 [5] => 13848 [6] => 22273 [7] => 16973 [8] => 13887 [9] => 19813 [10] => 13883 [11] => 18853 [12] => 14504 [13] => 13873 [14] => 18715 [15] => 5008 [16] => 24234 [17] => 14087 )