สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10865,8045,19731,18121,9399,23839,1834,21,18308,9499,20572,8955,16142,17518,9735,7549,8865,12814 Array ( [0] => 10865 [1] => 8045 [2] => 19731 [3] => 18121 [4] => 9399 [5] => 23839 [6] => 1834 [7] => 21 [8] => 18308 [9] => 9499 [10] => 20572 [11] => 8955 [12] => 16142 [13] => 17518 [14] => 9735 [15] => 7549 [16] => 8865 [17] => 12814 )