สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18299,21625,14078,1826,20163,12437,19633,10029,2175,20390,22572,6165,22786,22263,2184,20397,20983,4636 Array ( [0] => 18299 [1] => 21625 [2] => 14078 [3] => 1826 [4] => 20163 [5] => 12437 [6] => 19633 [7] => 10029 [8] => 2175 [9] => 20390 [10] => 22572 [11] => 6165 [12] => 22786 [13] => 22263 [14] => 2184 [15] => 20397 [16] => 20983 [17] => 4636 )