สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18,20395,12928,21897,19827,10865,21732,13890,10608,1792,64,2212,1812,11914,19168,22687,18166,20594 Array ( [0] => 18 [1] => 20395 [2] => 12928 [3] => 21897 [4] => 19827 [5] => 10865 [6] => 21732 [7] => 13890 [8] => 10608 [9] => 1792 [10] => 64 [11] => 2212 [12] => 1812 [13] => 11914 [14] => 19168 [15] => 22687 [16] => 18166 [17] => 20594 )