สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,34,4396,22292,9639,2173,23762,20574,22664,16186,16975,18158,14691,24475,16212,14514,4685,21290,24822 Array ( [0] => 34 [1] => 4396 [2] => 22292 [3] => 9639 [4] => 2173 [5] => 23762 [6] => 20574 [7] => 22664 [8] => 16186 [9] => 16975 [10] => 18158 [11] => 14691 [12] => 24475 [13] => 16212 [14] => 14514 [15] => 4685 [16] => 21290 [17] => 24822 )