สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13942,13931,19820,15435,18919,97,11966,18317,34,22271,21159,9406,22699,18906,14701,16226,21162,16211 Array ( [0] => 13942 [1] => 13931 [2] => 19820 [3] => 15435 [4] => 18919 [5] => 97 [6] => 11966 [7] => 18317 [8] => 34 [9] => 22271 [10] => 21159 [11] => 9406 [12] => 22699 [13] => 18906 [14] => 14701 [15] => 16226 [16] => 21162 [17] => 16211 )