สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21848,14926,16600,13885,19476,13950,12436,15436,17521,4872,6937,37,12988,23,4688,18717,12502,10364 Array ( [0] => 21848 [1] => 14926 [2] => 16600 [3] => 13885 [4] => 19476 [5] => 13950 [6] => 12436 [7] => 15436 [8] => 17521 [9] => 4872 [10] => 6937 [11] => 37 [12] => 12988 [13] => 23 [14] => 4688 [15] => 18717 [16] => 12502 [17] => 10364 )