สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18909' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,335,6392,22625,12503,21748,10614,22487,18852,21015,21728,16187,2172,1803,4413,10967,5114,14080,9582 Array ( [0] => 335 [1] => 6392 [2] => 22625 [3] => 12503 [4] => 21748 [5] => 10614 [6] => 22487 [7] => 18852 [8] => 21015 [9] => 21728 [10] => 16187 [11] => 2172 [12] => 1803 [13] => 4413 [14] => 10967 [15] => 5114 [16] => 14080 [17] => 9582 )