สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18908' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8887,2202,1823,10861,21160,20551,12503,21787,8491,21599,10600,16216,13896,1802,1817,22486,13876,13874 Array ( [0] => 8887 [1] => 2202 [2] => 1823 [3] => 10861 [4] => 21160 [5] => 20551 [6] => 12503 [7] => 21787 [8] => 8491 [9] => 21599 [10] => 10600 [11] => 16216 [12] => 13896 [13] => 1802 [14] => 1817 [15] => 22486 [16] => 13876 [17] => 13874 )