สินค้าเหลือน้อย

890 BAHT
1150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18908' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4711,1836,14517,21156,8165,14626,11010,14958,13981,20559,2177,10421,14077,10967,4688,1834,17150,909 Array ( [0] => 4711 [1] => 1836 [2] => 14517 [3] => 21156 [4] => 8165 [5] => 14626 [6] => 11010 [7] => 14958 [8] => 13981 [9] => 20559 [10] => 2177 [11] => 10421 [12] => 14077 [13] => 10967 [14] => 4688 [15] => 1834 [16] => 17150 [17] => 909 )