มีสินค้า

990 BAHT
1200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18906' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19169,13873,84,14565,16214,2202,13879,10967,21729,77,8041,15626,21846,18791,4095,18858,12437,2663 Array ( [0] => 19169 [1] => 13873 [2] => 84 [3] => 14565 [4] => 16214 [5] => 2202 [6] => 13879 [7] => 10967 [8] => 21729 [9] => 77 [10] => 8041 [11] => 15626 [12] => 21846 [13] => 18791 [14] => 4095 [15] => 18858 [16] => 12437 [17] => 2663 )