สินค้าเหลือน้อย

1,790 BAHT
2400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18862' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14075,22879,20981,4415,10772,20342,10032,8719,21602,18907,22692,22266,10239,44,18852,21254,16215,14080 Array ( [0] => 14075 [1] => 22879 [2] => 20981 [3] => 4415 [4] => 10772 [5] => 20342 [6] => 10032 [7] => 8719 [8] => 21602 [9] => 18907 [10] => 22692 [11] => 22266 [12] => 10239 [13] => 44 [14] => 18852 [15] => 21254 [16] => 16215 [17] => 14080 )