สินค้าเหลือน้อย

1,790 BAHT
2400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18858' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8983,18789,9504,9981,10866,16972,16184,17514,4637,10093,10606,13941,18301,16970,17513,13885,19992,2193 Array ( [0] => 8983 [1] => 18789 [2] => 9504 [3] => 9981 [4] => 10866 [5] => 16972 [6] => 16184 [7] => 17514 [8] => 4637 [9] => 10093 [10] => 10606 [11] => 13941 [12] => 18301 [13] => 16970 [14] => 17513 [15] => 13885 [16] => 19992 [17] => 2193 )