สินค้าเหลือน้อย

1,790 BAHT
2400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18858' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,544,34,10090,2895,75,18285,8166,20577,16323,21532,21771,10873,2258,20727,10606,1815,1828,21781 Array ( [0] => 544 [1] => 34 [2] => 10090 [3] => 2895 [4] => 75 [5] => 18285 [6] => 8166 [7] => 20577 [8] => 16323 [9] => 21532 [10] => 21771 [11] => 10873 [12] => 2258 [13] => 20727 [14] => 10606 [15] => 1815 [16] => 1828 [17] => 21781 )