สินค้าเหลือน้อย

1,790 BAHT
2400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18858' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2172,8165,18166,23760,16203,2663,23833,22989,63,4747,16144,909,13939,5119,2207,4418,4094,18767 Array ( [0] => 2172 [1] => 8165 [2] => 18166 [3] => 23760 [4] => 16203 [5] => 2663 [6] => 23833 [7] => 22989 [8] => 63 [9] => 4747 [10] => 16144 [11] => 909 [12] => 13939 [13] => 5119 [14] => 2207 [15] => 4418 [16] => 4094 [17] => 18767 )