มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1824,8462,5214,1847,1940,17503,12795,10772,334,1846,19825,13884,5194,13956,23829,12502,14088,16199 Array ( [0] => 1824 [1] => 8462 [2] => 5214 [3] => 1847 [4] => 1940 [5] => 17503 [6] => 12795 [7] => 10772 [8] => 334 [9] => 1846 [10] => 19825 [11] => 13884 [12] => 5194 [13] => 13956 [14] => 23829 [15] => 12502 [16] => 14088 [17] => 16199 )