มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9587,21601,22273,1798,21014,21602,18862,14899,1822,19826,8874,2211,10022,13934,9639,8043,9108,16113 Array ( [0] => 9587 [1] => 21601 [2] => 22273 [3] => 1798 [4] => 21014 [5] => 21602 [6] => 18862 [7] => 14899 [8] => 1822 [9] => 19826 [10] => 8874 [11] => 2211 [12] => 10022 [13] => 13934 [14] => 9639 [15] => 8043 [16] => 9108 [17] => 16113 )