มีสินค้า

1,500 BAHT
2200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'18857' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9440,14073,20573,20727,24697,1787,22990,13888,16012,23535,14502,22686,21575,9326,21114,13941,14167,23817 Array ( [0] => 9440 [1] => 14073 [2] => 20573 [3] => 20727 [4] => 24697 [5] => 1787 [6] => 22990 [7] => 13888 [8] => 16012 [9] => 23535 [10] => 14502 [11] => 22686 [12] => 21575 [13] => 9326 [14] => 21114 [15] => 13941 [16] => 14167 [17] => 23817 )